• page_banner

Činidlá

Chemiluminiscenčný imunotest (CLIA) je široko používaná detekčná metóda, ktorá kombinuje vysoko citlivý chemiluminiscenčný test s vysoko špecifickou imunitnou odpoveďou a afinitou protilátok.V súčasnosti je CLIA najnovšou vyvinutou a najpokročilejšou technológiou imunotestov.Od svojho počiatočného vývoja testu sa CLIA stala vyspelou a pokročilou ultracitlivou detekčnou technológiou umožňujúcou detekciu stopových množstiev analytov.Medzi výhody CLIA patrí predovšetkým vysoká citlivosť a špecifickosť, vysoká stabilita činidiel, rýchla detekcia a jednoduchá obsluha.

  • Testovacia súprava (chemiluminiscenčná imunoanalýza)

    Testovacia súprava (chemiluminiscenčná imunoanalýza)

    Chemiluminiscenčný imunotest (CLIA) je široko používaná detekčná metóda, ktorá kombinuje vysoko citlivý chemiluminiscenčný test s vysoko špecifickým ...